Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

24/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Christopher Raeburn
Nhiếp ảnh:
Dexter Lander

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS