Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

25/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Manuela Mariotti
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Dondup

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS