Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

27/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Francesca Ruffini Stoppani
Nhiếp ảnh:
Courtesy of For Restless Sleepers

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS