Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

26/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Andreas Melbostad
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS