Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

29/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Massimo Giorgetti
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold
Người mẫu:
Hye Seung

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS