Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

03/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Gildas Loaëc
Nhiếp ảnh:
Pier Paolo Ferrari

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS