Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

04/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Christian Wijnants
Nhiếp ảnh:
Dirk Alexander

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS