Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

04/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Rick Owens
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos
Người mẫu:
Yana Dobrolyubova

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS