Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

07/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Bill Gaytten
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS