Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

07/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Zuhair Murad
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Zuhair Murad

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS