Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

07/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Julie de Libran
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold
Người mẫu:
Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS