Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

09/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Carol Lim
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos
Người mẫu:
Lorena Maraschi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS