Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

09/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Miuccia Prada
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS