Fall 2016

Fall 2016 Menswear

02/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Joseph Abboud
Nhiếp ảnh:
Dan Lecca

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS