Fall 2016

Fall 2016 Menswear

29/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Bill Gaytten
Nhiếp ảnh:
Courtesy of John Galliano

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS