Thu 2016

Fall 2016 Menswear

23/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Gildas Loaëc
Nhiếp ảnh:
Pier Paolo Ferrari

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS