Thu 2016

Fall 2016 Menswear

22/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Yohji Yamamoto
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS