Thu 2016

Fall 2016 Menswear

11/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Hussein Chalayan
Nhiếp ảnh:
courtesy of Chalayan

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS