Fall 2016

Fall 2016 Menswear

19/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tạ Nguyên Phúc
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Z Zegna

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS