Thu 2016

Fall 2016 Menswear

10/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jeremy Scott
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS