Thu 2016

Fall 2016 Menswear

19/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Dean và Dan Carten
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi

Nguồn: Vogue

x

ALL SEASONS