Thu 2016

Fall 2016 Menswear

20/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Christophe Lemaire
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: Vogue

x

ALL SEASONS