Thu 2016

Fall 2016 Menswear

20/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Walter Van Beirendonck
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold

Nguồn: Vogue

x

ALL SEASONS