Thu 2016

Fall 2016 Menswear

21/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Rick Owens
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo

Nguồn: Vogue

x

ALL SEASONS