Thu 2016

Fall 2016 Menswear

21/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Nicolas Ghesquière
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS