Thu 2016

Fall 2016 Menswear

23/01/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Phillip Lim
Nhiếp ảnh:
Courtesy of 3.1 Phillip Lim

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS