Thu 2016

Fall 2016 Couture

03/07/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Francesco Scognamiglio
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos
Người mẫu:
Anna Mila Guyenz

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS