Thu 2016

Fall 2016 Couture

05/07/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Alexis Mabille
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos
Người mẫu:
Ania Chizh

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS