Thu 2016

Fall 2016 Couture

05/07/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Guo Pei
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Guo Pei

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS