Thu 2016

Fall 2016 Couture

06/07/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Elie Saab
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS