Thu 2016

Fall 2016 Couture

07/07/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Karl Lagerfeld
Nhiếp ảnh:
Manica Feudi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS