Spring 2018 Ready-to-wear

Erik Torstensson và Jens Grede

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Erik Torstensson và Jens Grede
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Frame

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS