Resort 2017

Donatella Versace

06/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Donatella Versace
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Versace

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS