Fall 2107 Couture

Donatella Versace

20/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Donatella Versace
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Atelier Versace

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS