Pre-Fall 2018

Diego Marquez và Mirko Fontana

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Diego Marquez và Mirko Fontana
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Au Jour Le Jour

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS