Fall 2016 Ready-to-Wear

Diane von Furstenberg

15/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Diane von Furstenberg
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Diane Von Furstenberg

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS