Spring 2018 Ready-to-wear

Derek Lam

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Derek Lam
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Crosby

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS