Đông 2013

Đẹp mỗi ngày

19/11/2013

Thực hiện bởi

Nhiếp ảnh:
Quang Giang
Trang điểm:
Nguyễn Sang
Người mẫu:
Ninh Hoàng Ngân
x

ALL SEASONS