Spring 2018 Ready-to-wear

Deborah Lloyd

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Deborah Lloyd
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Kate Spade

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS