Spring 2017 Ready-to-Wear

Dean và Dan Carten

26/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Dean và Dan Carten
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS