Spring 2017 Ready-to-Wear

David Michael

17/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
David Michael
Nhiếp ảnh:
Courtesy of David Michael

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS