Resort 2017

David Koma

07/06/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
David Koma
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Mugler

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS