Resort 2018

David Koma

06/08/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
David Koma
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Mugler

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS