Spring 2018 Ready-to-wear

Dao-Yi Chow và Maxwell Osborne

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Dao-Yi Chow và Maxwell Osborne
Nhiếp ảnh:
Yannis Vlamos / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS