Xuân Hè 2014

Dáng Ngọc

04/03/2014

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Phương Trang
Nhiếp ảnh:
Quang Giang
Trang điểm:
Lý Phúc Nghĩa
Người mẫu:
Ngọc Bích
x

ALL SEASONS