Resort 2018

Clare Waight Keller 

29/06/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Clare Waight Keller 
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Givenchy

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS