Pre-Fall 2018

Clare Waight Keller

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Clare Waight Keller
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Givenchy

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS