Spring 2017 Ready-to-Wear

Christopher Kane

19/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Christopher Kane
Nhiếp ảnh:
Umberto Fratini

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS