Resort 2018

Christopher Kane

29/06/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Christopher Kane
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Christopher Kane

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS