Pre-Fall 2018

Christine Phung

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Christine Phung
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Leonard Paris

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS